Ymweliad Marci G

Ar Ddydd Llun daeth Marci G mewn I weithio gyda phlant yr Iau ar raglen radio.

On Monday Marci G came in to work with the junior children on a radio program.

Cliciwch isod I wrando eto.

Click below to listen again.

Rhaglen radio Ysgol Casblaidd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *