Tymor y Gwanwyn 2019

Targedau Cyfarch plant ar ddiwedd y dydd:

 

Wyt ti wedi cael diwrnod da? – Have you had a good day?

Beth wyt ti wedi gwneud heddiw? – What have you done today?

Rydw i wedi……heddiw – I have…….today

Wyt ti wedi cofio popeth? – Have you remembered everything

Paid ag anghofio dy…. – Don’t forget your…

Llyfr darllen – Reading book

Siwmper – Jumper

Cit ymarfer corff – P.E. kit

Beth sydd yn digwydd fory? – What is happening tomorrow?

Beth ges di i ginio heddiw? – What did you have for lunch today?

Dere ‘mlaen, mae’n amser mynd adref nawr – Come on it’s time to go home now