Tymor yr Haf 2019

Targedau sgwrsio gyda’ch gilydd:

 

Beth wyt ti’n gwneud heno? – What are you doing tonight?

Beth wyt ti’n gwneud dros y penwythnos? – What are you doing over the weekend?

Beth wyt ti’n gwneud yn ystod y gwyliau? – What are you doing during the holidays?

Dwi’n mynd i…… – I’m going to…..

A wyliaist ti….. ar y teledu neithiwr – Did you watch….on the telly last night?

Do/naddo – Yes I did/no I didn’t

 

Cofiwch ddefnyddio popeth rydych wedi dysgu dros y flwyddyn hefyd!