Tymor yr Hydref 2018

Targedau Cyfarch Staff ar yr iard:

 

Bore da – Good morning

Sut wyt ti? – How are you?

Da iawn diolch – Very good thankyou

Dwi wedi blino heddiw – I’m tired today

Mae hi’n braf heddiw – It’s a nice day today

Mae hi’n ddiflas heddiw – It’s a miserable day today

Mae (enw plentyn) yn cael cini/brechdanau heddiw. – (Child’s name) is having dinner/sandwiches today.

Beth sydd i ginio heddiw? – What is for lunch today?

Dyma arian ffrwyth/cinio – Here is fruit/dinner money

Mae (enw plentyn) wedi colli…. – (Child’s name) has lost…. (!)

Allai siarad gyda….. os gwelwch yn dda? – Can i speak to….please?