Y Siarter Iaith

 

Dyma rhestr o apiau cymraeg

Apiau Cymraeg

Here is a list of Welsh apps

Welsh Apps

 

Rhaglenni Cymraeg i Blant 3-7

Welsh programmes  for children 7-11

Cyw tiwb

 

Rhaglenni Cymraeg i Blant 3-7

Welsh programmes  for children 7-11

Stwnsh

 

Cliciwch isod am wybodaeth am gyrsiau Cymraeg I oedolion

Click below for more information about welsh courses for adults

Cyrsiau Cymraeg i oedolion

 

Dyma rhai o’n bandiau’r wythnos

Here are some of our bands of the week

Omaloma

Candelas

Anelog

Gwenno

Swnami

Plu

Bromas

Yws Gwynedd

Gallwch ffeindio rhai o’u caneuon ar YouTube neu Spotify

You can find some of their songs on YouTube or Spotify

 

Cliciwch isod I wrando ar raglen radio yr Iau.

Rhaglen radio Ysgol Casblaidd